banner logo

AV en RvB

Jaarlijkse Algemene Vergadering (AV)

Het soevereine orgaan dat beslist over de belangrijkste beleidslijnen van de Vereniging is de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die minstens één keer per jaar wordt gehouden. Alle leden worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en kunnen elk punt dat zij nuttig achten aan de agenda toevoegen. Ze hebben ook toegang tot de morele en financiële verslagen van de vereniging. Elk jaar moet de Algemene Vergadering de rekeningen van de vereniging goedkeuren en de Raad van Bestuur kwijting verlenen voor het beheer van het afgelopen jaar. Alleen leden die ermee hebben ingestemd een actieve rol te spelen in de vereniging hebben stemrecht. Elk lid kan dit aanvragen naar contact@iyengaryoga.be.

Raad van bestuur (RvB)

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een periode van 3 jaar (hernieuwbaar) door de leden op een Algemene Vergadering. Als er een of meer bestuursfuncties vrijkomen, wordt er een uitnodiging tot kandidaatstelling naar alle leden gestuurd. De kandidaat of kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen. De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig is voor het beheer van de Vereniging. Elk lid van de Raad van Bestuur krijgt een specifieke rol toegewezen op basis van zijn of haar beschikbaarheid en vaardigheden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. De meerderheid van de bestuursleden zijn gecertificeerde Iyengar leraren.

Eva Kamala Rodenburg

Voorzitter

Ik hou ervan om de verspreiding van Iyengar Yoga in België te ondersteunen. Als voorzitter van Biyab hoop ik dat zoveel mogelijk mensen de diepte en vreugde kunnen ervaren die Iyengar Yoga in het leven kan brengen.

Linda Chong

Secretaris

Als secretaris zorg ik voor de contacten tussen BIYAB-leden en haar commissies. Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor het beheren en doorsturen van de communicatie tussen de verenigingen onderling en tussen de vereniging en RIMYI.

Elena Levitskaya

Penningmeester

Ik beheer het budget van de vereniging en regel alle financiële zaken.

Juan Benitez

Lid Raad van Bestuur

Lid zijn van het bestuur stelt me in staat om deel uit te maken van het hart van de vereniging en nauw betrokken te zijn bij haar activiteiten.

Noémie Dujardin

Lid Raad van Bestuur

Betrokken raken bij het bestuur is een manier om, op een andere manier en op mijn eigen schaal, alle voordelen die yoga mij geeft terug te geven en de band te onderhouden met degenen die, net als ik, van deze kunst houden.

Nadège Liénard

Lid Raad van Bestuur

Het was toen ik betrokken raakte bij de redactie van Shangraha (het Biyab magazine) dat ik me realiseerde hoe belangrijk BIYAB is in het doorgeven van de leer van Guruji en de Iyengar familie. Sindsdien heb ik geprobeerd mijn steentje bij te dragen aan de vereniging.

De vereniging heeft nog steeds vrijwilligers nodig om deel te nemen aan conventies en Iyengar yoga te helpen verspreiden in België en Luxemburg! Neem contact met ons op om je hulp aan te bieden, zelfs op een eenmalige basis.

"Er is geen verschil tussen zielen, alleen tussen de ideeën die we van onszelf hebben".

B.K.S. Iyengar