banner logo

Certificering

Logo natarajasana

Om een hoog niveau van Yoga Iyengar beoefening in België te garanderen, moeten gecertificeerde Yoga Iyengar leraren systematische trainingen volgen en regelmatig Yoga Iyengar lessen geven. Nominaal elk jaar moet elke gecertificeerde leraar een bewijs voorleggen van het aantal en het type opleidingen dat hij/zij gevolgd heeft en van de lessen die hij/zij gegeven heeft.

Elk jaar moet elke gecertificeerde leerkracht een bewijs voorleggen van het aantal en het type opleidingen dat hij/zij gevolgd heeft en van de lessen die hij/zij gegeven heeft.

Alleen de leraren die de bovengenoemde bewijzen leveren, hebben het recht om het "certificeringsmerk" te gebruiken en officieel Yoga Iyengar les te geven. De bijgewerkte lijst van gecertificeerde leraren is beschikbaar op de Biyab website.

Criteria voor het aanvragen van bijscholing voor docenten:

Minimaal 25 uur training

Soorten opleidingen :

  1. Cursussen aan het Ramamani Iyengar Memorial Institute (RIYMI) in Pune
  2. Workshops georganiseerd door de Biyab en andere Internationale Iyengar Associaties
  3. Workshops gegeven door een Yoga Iyengar leraar met minstens één niveau hogere certificering

of na minimaal 70 uur reguliere lessen

Soorten lessen :

Lessen gegeven door een Yoga Iyengar leraar minimaal één niveau hoger dan jouw certificering (bijv. één les van 90 minuten, 47 weken per jaar)

Belangrijke informatie voor leraren: Documenten over training en lesgeven moeten elk jaar in september worden ingediend bij de Biyab en hebben betrekking op de periode september (vorig jaar) - augustus (lopend jaar). Controleer voordat je het document indient of je bent aangesloten en of je profiel is bijgewerkt.