banner logo

Ethische Commissie

Het doel van deze commissie is na te gaan of de voorwaarden voor het gebruik van het Iyengar-label in België en Luxemburg worden gerespecteerd. Elke leraar die beweert de Iyengar®-methode te onderwijzen, moet gecertificeerd zijn om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

De voorzitter van dit comité moet lid zijn van de Raad van Bestuur, maar de andere leden worden zonder bijzondere voorwaarden aangeworven.

Als u fraude vermoedt, neem dan contact met ons op via: comiteethiquebiyab@gmail.com

Juan Benitez

Voorzitter

De rol van voorzitter van de Ethische Commissie (EC) van BIYAB is het beheren van de documenten van de procedure van het Logo/Merk en het controleren van de informatie om de certificeringen up-to-date te houden, om de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de methode BKS IYENGAR® in België en Luxemburgte behouden.

Noémie Dujardin

EC assistent

Juan en ik zorgen ervoor dat de gecertificeerde Iyengar-leraren het hele jaar door bijgeschoold worden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het lesgeven op peil blijft. Mijn rol hier is voornamelijk schrijven en communiceren.